pagina's

3 boeken lezen dit schooljaar

Vandaag kregen jullie uitleg over de opdracht om in de loop van dit schooljaar 3 boeken te lezen.
Per boek vul je ook 1 leesfiche in (deze fiches zitten nu in je mapje van NE).
1ste leesfiche wordt eind november afgegeven.
2de leesfiche + boekbespreking wordt voor de krokusvakantie afgegeven.
3de leesfiche wordt eind april afgegeven.
De exacte afgeefdata verschijnen later nog in agenda en links op de klasblog bij 'niet vergeten'.

Veel leesplezier

Gerelateerde afbeelding

BINGELIk heb BINGEL klaargemaakt.
Je kan inloggen als volgt:
1) www.bingel.be
2) klik op LEERLING
3) schoolcode = 2579
4) klas : 6LA
5) klasnummer
6) wachtwoord ingeven : 6LA(je klasnummer in cijfers)17
    (dus als ik nr. 19 zou zijn wordt mijn wachtwoord: 6LA1917)

En dan kan je van start gaan. Vrijdag is het dictee en de week erachter toets wiskunde. Ik heb daarvoor een aantal taken klaargezet die je kunnen helpen bij het leren.

TIP: leg steeds een kladblad klaar met balpen of potlood om tussenstappen en tabellen te noteren. De tijd is in het zesde niet belangrijk.